Anatomi och fysiologi

Hästar är starka och kraftfulla djur som kräver mycket omsorg. Som hästägare eller skötare bör man ha goda kunskaper om hästen anatomi och fysiologi för att på så sätt kunna träna hästen på bästa möjliga vis.

Hästens puls

För att känna hästens puls bör du hålla två fungerar på ett blodkärl, exempelvis vid hästens kotled eller under käken vid ganaschen på hästens huvud. Pulsen hör ihop med hjärtat och vid varje hjärtslag kan man känna pulsen som ett litet slag, vilket bör vara mellan 8 till 16 slag i minuten (för en vilande häst). Hjärtat däremot slår ungefär 28-40 slag varje minut vid vilande tillstånd. Hästens temperatur kan variera något mellan sto och hingst men bör ligga runt 37,2-38,2 hos en frisk häst. Behöver man ta tempen på hästen bör detta göras via ändtarmen.

Hästens skelett

När hästen befinner sig i rörelse kallas de delar av kroppen som rör sig för ”rörelseapparat”, vilket innefattar skelettet, lederna, musklerna och delar av nervsystem. Totalt har hästeAustralian_Stock_Horsen 205 ben, vilka delas upp i två stora grupper (kroppen och extremiteterna, det vill säga benen). Vidare har hästen totalt 7 halskotor och 18 ryggkotor. Den första kotan heter Atlaskotan. Längdkotorna skiljer sig mellan raser då de flesta hästar har totalt 6 stycken, medan det arabiska fullblodet endast har 5 längdkotor.

Jämvikt och balans

Jämvikt och balans är extremt viktigt för hästens tillstånd. När hästen rör på sig ska den långsträckta och spolformade kroppen ha en jämn balans mellan kroppshalvorna. Bra balans innebär att hästen rör sina ben lika regelbundet oavsett gångart. Om hästen befinner sig i stillastående läge är kroppsvikten jämt fördelad på samtliga fyra ben, dock bär frambenen cirka 60 procent av kroppsvikten. Det innebär att tyngdpunkten befinner sig mitt på hästen, vilket är ungefär där man som ryttare har sin underskänkel vid sittande läge.