häst Archive

Att skaffa häst

Det är många som drömmer om en egen häst. Efter flera år på ridskolan finns nog erfarenheten där men kanske inte ekonomin. Det är mycket som ska fixas vid ett hästköp såsom stallplats, utrustning, försäkringar och veterinärbesiktning. Att ha häst innebär att …

Historia om avel av hästar

Idag finns det många olika hästraser runt om i världen. Även om man beräknar att det finns totalt cirka 300 stycken är raserna ständigt i utveckling. Människan har alltid försökt förädla och förbättra hästraserna för att de skall passa ett visst ändamål. …

Daglig skötsel av hästar

Att vara hästägare, hästskötare eller på annats sätt hantera hästar innebär inte bara att rida och motionera hästen. Daglig skötsel utgör oftast mycket mer tid än själva ridningen. Detta gör ridsporten väldigt unik (efter exempelvis en tävling eller en träning kan man …

Utrustning som ryttaren behöver

Att ha sin egen häst innebär också att en hel del utrustning för att rida hästen måste införskaffas. Det lönar sig att sköta om denna utrustning väl, att alltid rengöra och smörja, eftersom det då kan hålla i många år. Olika användningsområden …

Utrustning som hästen behöver

Att ha häst innebär också att ha rätt utrustning till hästen. Det är viktigt att all utrustning är ordentligt anpassad till den häst och den typ av ridning som skall genomföras. Hästägare eller skötaren ska också kunna hantera den dagliga rengöringen på …

Tävlingar inom ridsporten

Inom ridsporten finns det en rad olika grenar man kan tävla inom. Mycket beror på vad man som ryttare är intresserad av och vad man är villig att träna sin häst inom. Ridsporten erbjuder något för alla olika åldrar, olika nivåer samt …

Anatomi och fysiologi

Hästar är starka och kraftfulla djur som kräver mycket omsorg. Som hästägare eller skötare bör man ha goda kunskaper om hästen anatomi och fysiologi för att på så sätt kunna träna hästen på bästa möjliga vis. Hästens puls För att känna hästens …

Hästens livcykel och ålder

En häst är dräktig mellan 335-340 dygn och livscykeln för en häst i fångenskap är normalt 20-25 år medan ponnyer kan bli uppåt 30-40 år. Föl När en häst föds kallas ungen för föl. Ett anpassat beteende som fölet har för att …

Hästens beteende och signaler

En häst är ett väldigt speciellt djur med känslor och beteenden samt många olika kroppsignaler. Det ligger i hästens natur att fly, det vill säga att den är ett flyktdjur. Detta måste alltid tas i beaktande när man arbetar med hästar. Det …