Daglig skötsel av hästar

Att vara hästägare, hästskötare eller på annats sätt hantera hästar innebär inte bara att rida och motionera hästen. Daglig skötsel utgör oftast mycket mer tid än själva ridningen. Detta gör ridsporten väldigt unik (efter exempelvis en tävling eller en träning kan man inte bara packa ihop sin väska och gå hem) och kräver en stor passion. Den dagliga skötseln av en häst kräver tid, tålamod och noggrannhet.

Hovarna

Att dagligen rengöra hästens hovar verkar förebyggande för hästens hälsa och välbefinnande. Varje dag måste hovhorses-hooves-164940_960_720arna krattas ur både före och efter en ridning eller innan hästen ska in i hagen. När hästen däremot tas in från hagen behöver man bara dubbelkolla att inget fastnat i någon av hovarna. Om hovarna är fulla med lera, jord eller sand bevaras fuktigheten och verkar som ett skydd. Detta är dock endast bra inuti hoven, på utsidan bör man skölja eller torka rent då smutsig hov på utsidan kan leda till uttorkning av hovhornet. Hoven skall krattas med en hovkrats i nedgående riktning. Som skötare kan man även använda sig av hovborste för att borsta bort damm och spån.

Borstning

Hästen måste alltid borstas av innan ett arbetspass vilket kan göras med en mankborste. Borsta hästen uppifrån, det vill säga vid örat, och ned till bakhovarna. På så sätt säkrar du upp att hästen är helt ren. Särskilt noggrann bör du vara där sadeln sitter då det kan uppstå skavsår. Om hästen varit ute i hagen och blivit lerig bör du helst vänta tills leran torkat för att sedan borsta eller skrapa bort leran. Här kan man använda sig av en rotborste eller gummiskrapa. Rotborsten kan även användas för man och pannlugg medan svansen helst skall rengöras med fingrarna eftersom man annars sliter på svansen. Efter ett ridpass bör ögon och näsborrar rengöras med en fuktig svamp eller trasa, men denna får inte blandas ihop med annan rengöring av hästen på grund av hygieniska skäl.