Hästens beteende och signaler

En häst är ett väldigt speciellt djur med känslor och beteenden samt många olika kroppsignaler. Det ligger i hästens natur att fly, det vill säga att den är ett flyktdjur. Detta måste alltid tas i beaktande när man arbetar med hästar. Det är viktigt att man som ryttare, hästägare eller skötare lär sig sin hästs beteenden och förstår sig på dess temperament. Ju bättre man känner sin häst desto lättare är det att samarbeta. Det är dock viktigt att visa vem det är som bestämmer. Hästen måste lära sig att lite på sin ledare vilket dock kräver ömsesidigt förtroende.

Signaler

Hästen använder främst synen för att uppfatta signaler, kommunikationen är visuell. För att förmedla dessa synsignaler kan hästen använda sig av miner, kroppshållning eller rörelser. Vidare är även luktsinnet mycket viktigt för hästen. Att flema är ett vanligt beteende som hästedownloadn visar efter att ha luktat på något specifik och rullar då upp överläppen. Det kan finnas beteendestörningar hos olika hästar vilka alltid bör tas på största allvar. Vanliga beteendestörningar är krubbitning och vävning och det är viktigt att ta reda på varför dessa utvecklats. En häst reagerar som den gör på grund av något specifikt.

Flock

När hästen lever i vilt tillstånd befinner de sig oftast i flock med ett ledarsto. Människans tama ridhäst behöver känna tillhörighet till en flock, både i stallet eller i hagen. Det är nämligen flocken som varnar för faror och det finns alltid en bättre uppsikt över omgivningen i flock. Det är viktigt att hästarna kan se varandra i stallet samt att de har möjlighet att sniffa på varandra, dock utan att de kan skadas. I hagen finns det alltid en häst som vaktar över de andra flockmedlemmarna när de betar eller vilar i gräset. Det finns även en speciell rangordning mellan hästarna i samma hage vilket man kan se när det är dags för att dricka vatten. Hästen som är högst i rang för dricka först.