Historia om avel av hästar

Idag finns det många olika hästraser runt om i världen. Även om man beräknar att det finns totalt cirka 300 stycken är raserna ständigt i utveckling. Människan har alltid försökt förädla och förbättra hästraserna för att de skall passa ett visst ändamål. Själva begreppet hästras är dock endast några hundra år gammalt. Förr fick hästarna istället namn utefter deras användningsområde.

Avel

Forskning tyder på att Asien var det första området där människorna började behärska avel och att ta fram hästar efter en viss typ. Man vet även att skyterna i gamla Persien också hade mycket goda kunskaper inom hästavel. Från den arabiska halvön är dock det arabiska fullblodet mest välkänt. Det är en hästras som funnits i över 4000 år. Idag är det arabiska fullblodet den mest eftersökta hästrasen och har störst inflytande över andra raser.

I Europa fick uppfödarna mer och mer kunskap om avel och hur man skulle få fram nya typer. Det skedde först på medeltiden. Hästraserna fick sina namn efter vad de skulle användas till, exempelvis Destrierhästen som skulle användas som stridshäst. Under medeltiden utvecklades också Islandshästen men som kom att få sitt namn mycket senare.

Ju mer aveln utvecklades desto större användning fick människan av hästen och desto mer plats fick hästarna ta. På den iberiska halvön utvecklade man den spanska hästen vilken kom att bliAustralian_Stock_Horse (1) populär över hela världen. Den hästen har idag ett mycket stort inflytande över hästraserna. På 1400-talet när Amerika upptäcktes av Columbus skeppades arabiska fullblod och Berberhästar över till kontinenten, vilket ledde till att skapa en grund för de Syd- och Nordamerikanska hästarna. Då Amerika koloniserades krävdes det starka och tyngre arbetshästar och det är först på 1600-talet som aveln av kallblodshästar sätts igång på riktigt. Skogshästen, från Europa, utgör en grund för många kallblodsraser som avlats fram runtom i världen.